>

Το "ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ", αποτελεί μια τριμηνιαία έκδοση του τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Η έντυπη κυκλοφορία του περιοδικού ξεκίνησε το 2002, ενώ από το 2007 κυκλοφορεί πλέον μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Το περιοδικό ελέγχει τα άρθρα μέσω συστήματος κριτών.

Όλοι οι συντελεστές αυτής της προσπάθειας, στόχο έχουν, να διατηρήσουν ένα υψηλού επιπέδου έντυπο το οποίο θα μπορεί να σταθεί ανάμεσα σε πολλά άλλα αξιόλογα, επιστημονικά περιοδικά.

Διαχρονικά ο ανθρώπινος λόγος, καταξιώνεται ως το κορυφαίο όργανο διαλογικής γνώσης. Ωστόσο σήμερα υπάρχει «κορεσμός ακόρεστος», γεγονός που μας αναγκάζει να ανεβάζουμε συνεχώς τον πήχη, ώστε το περιοδικό μας να αναγνωρίζεται στην πληθώρα των εικόνων του διαδικτύου, να αναζητείται από το σύνολο των κατατεθειμένων, να εκλύει το επιστημονικό ενδιαφέρον και να έχει εγγενές το ποιοτικό είναι.

Σκοπός να υπηρετήσουμε, άοκνα και αποτελεσματικά, στην βελτίωση των υπηρεσιών που προασπίζουν και υπερασπίζονται το αγαθό το μέγιστο «Την Υγεία».

Το "ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ", ως τριμηνιαία έκδοση στο διαδίκτυο, αναφέρεται σε όλες τις επιστήμες υγείας και δημοσιεύει ανασκοπικές, ερευνητικές εργασίες, ειδικά άρθρα και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, στην ελληνική γλώσσα και βασίζεται σε σύστημα κριτών.

Επιθυμεί να δώσει την ευκαιρία σε επιστήμονες του χώρου της υγείας να εκφράζονται με τις δημοσιεύσεις, να ανταλλάσουν απόψεις, και να ενημερώνονται για τα νέα δεδομένα, συμβάλλοντας έτσι στην διακίνηση και την μετάδοση της γνώσης. Φιλοδοξούμε να προσφέρουμε στην επιστήμη, να πάρουμε από την επιστήμη εμείς και όλοι εσείς. Η εμβέλειά μας, σίγουρα, θα εξαρτηθεί και από την ποιότητα της προσφοράς μας.