>

Α) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Το "ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ", ακολουθεί το πρότυπο περιοδικών ανοικτής πρόσβασης τόσο για την κατάθεση άρθρων προς εκτύπωση, όσο και για την πρόσβαση στα άρθρα του.

Συγκεκριμένα το περιοδικό:

1. Δεν αξιώνει καμία οικονομική ή άλλου είδους απολαβή από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς ενός άρθρου, είτε για την κατάθεση των άρθρων τους στο περιοδικό προς δημοσίευση, είτε για να ελεγχθούν από το σύστημα κριτών, είτε για να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των κριτών.

2. Δεν αξιώνει καμία οικονομική ή άλλου είδους απολαβή από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου, για να πραγματοποιηθεί η δημοσίευση του άρθρου τους σε τεύχος του περιοδικού.

3. Δεν αξιώνει καμία οικονομική ή άλλου είδους απολαβή από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου ή τους αναγνώστες του περιοδικού, ώστε να διαβάσουν ή και να κατεβάσουν οποιοδήποτε άρθρο.

4. Διατηρεί το δικαίωμα να μην αλλοιώνεται το περιεχόμενο και η μορφή του εκτυπωμένου άρθρου και να χρησιμοποιείται ελεύθερα ως έχει, με την μορφή, το λογότυπο, τη σελιδοποίηση και το κείμενο αυτούσιο, πιστό αντίγραφο του αρχείου που παρέχεται από το περιοδικό μέσω ελεύθερης πρόσβασης. (Δείτε σχετικά ακολούθως, το πεδίο Γ. Πολιτική Πνευματικών Δικαιωμάτων)

[Τα ως άνω ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως, χωρίς καμία άλλη διαφοροποίηση, περιορισμό ή ειδική συνθήκη]

Μπορείτε επίσης να ρωτήσετε, σχετικά με το θέμα, την ομάδα σύνταξης του περιοδικού, στέλνοντας mail στη διεύθυνση που δίνεται στην επιλογή "Επικοινωνία".

Β) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟ-ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

Το "ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ", επιτρέπει την αυτο-αρχειοθέτηση των άρθρων από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς τους, με τους ακόλουθους όρους.

Το περιοδικό επιτρέπει:

1. Την ελεύθερη αυτο-αρχειοθέτηση από τον συγγραφέα, του προ-εκτυπωμένου άρθρου του, σε οποιοδήποτε στάδιο προετοιμασίας βρίσκεται, χωρίς περιορισμούς. Ως προεκτυπωμένο, θεωρείται το πόνημα του συγγραφέα που δεν έχει σταλεί ακόμα στο περιοδικό και δεν έχει βεβαίως ελεγχθεί από το σύστημα κριτών του.

2. Την ελεύθερη αυτο-αρχειοθέτηση από τον συγγραφέα, του τελικού, προ της εκτύπωσης άρθρου, που έχει ελεγχθεί από το σύστημα κριτών του περιοδικού ή και έχουν γίνει διορθώσεις, με την ρητή υποχρέωση να αναφέρει ότι πρόκειται για άρθρο που θα δημοσιευθεί από το περιοδικό το "ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ" και ότι έχει ελεγχθεί και διορθωθεί (ή βρίσκεται στο στάδιο ελέγχου) από το σύστημα κριτών του περιοδικού.

3. Την ελεύθερη αυτο-αρχειοθέτηση από τον συγγραφέα, του τελικού, δημοσιευμένου άρθρου του, από το περιοδικό το "ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ", με την ρητή υποχρέωση να χρησιμοποιεί μόνο το εκτυπωμένο pdf αρχείο του περιοδικού (ακριβές αντίγραφο), που φέρει το ίδιο λογότυπο, φόρμα και σελιδοποίηση, όπως αυτό διαμοιράζεται ελεύθερα από το περιοδικό.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την πολιτική αυτο-αρχειοθέτησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: OASIS (Open Access Scholarly Information Sourcebook)

Μπορείτε επίσης να ρωτήσετε, σχετικά με το θέμα, την ομάδα σύνταξης του περιοδικού, στέλνοντας mail στη διεύθυνση που δίνεται στην επιλογή "Επικοινωνία".

Γ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Το "ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ", διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα της ιστοσελίδας του περιοδικού καθώς και των άρθρων που δημοσιεύει.

Συγκεκριμένα:

1. Δεν επιτρέπει την αναδημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχόμενου της ιστοσελίδας του περιοδικού, αν δεν αναφέρεται ρητά η αρχική προέλευση του περιεχομένου.

2. Δεν επιτρέπει την χρησιμοποίηση από τρίτους των άμεσων συνδέσμων πρόσβασης (direct links), για οποιοδήποτε άρθρο του περιοδικού, αν δεν αναφέρεται ρητά η αρχική προέλευσή του (απαραίτητα το όνομα του περιοδικού και κατ' επιλογή: έτος, τόμος, τεύχος, σελίδες).

3. Αποδέχονται όλα τα μέλη της συντακτικής επιτροπής, τη ελληνική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, πλαγιαρισμού και κειμενο-πειρατείας, τόσο του περιεχόμενου της ιστοσελίδας του περιοδικού όσο και του περιεχόμενου των δημοσιευμένων άρθρων.

Μπορείτε επίσης να ρωτήσετε, σχετικά με το θέμα, την ομάδα σύνταξης του περιοδικού, στέλνοντας mail στη διεύθυνση που δίνεται στην επιλογή "Επικοινωνία".

Δ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΑΓΙΑΡΙΣΜΟΥ (ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ)

Το "ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ", διατηρεί το δικαίωμα ανίχνευσης πιθανής λογοκλοπής, συμπεριλαμβανομένης της διπλής δημοσίευσης πονήματος του συγγραφέα, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την απαιτούμενη αναφορά, είτε με τη χρήση ειδικού λογισμικού ή με άλλο τρόπο, σε οποιοδήποτε στάδιο πριν από τη δημοσίευση. Για δημοσιευμένα άρθρα από το περιοδικό, ο πλαγιαρισμός μπορεί επίσης να ελέγχεται μετά από συγκεκριμένη, ιδιωτική καταγγελία.

Σε περίπτωση εντοπισμού λογοκλοπής:

1. Εάν το ποσοστό της λογοκλοπής του χειρογράφου είναι κάτω από 26%, το περιοδικό θα επικοινωνήσει και θα ενημερώσει τον συγγραφέα, ζητώντας περαιτέρω αναθεώρηση και επανυποβολή.

2. Εάν το ποσοστό της λογοκλοπής του χειρογράφου είναι πάνω από 25%, το περιοδικό θα επικοινωνήσει και θα ενημερώσει τον συγγραφέα σχετικά με την απόρριψη του άρθρου, χωρίς αναθεώρηση από την σύνταξη. Συνιστάται στον συγγραφέα να αναθεωρήσει πλήρως το χειρόγραφο πριν από μία νέα επανυποβολή.

3. Για δημοσιευμένα άρθρα, η συντακτική ομάδα θα διεξάγει έρευνα και σύμφωνα με το ποσοστό της λογοκλοπής, θα ενημερώσει τον καταγγέλοντα και τον συγγραφέα, ενώ μπορεί να προχωρήσει σε σήμανση όλων των σελίδων του PDF αρχείου ή ακόμα και στην απόσυρσή του.

Μπορείτε επίσης να ρωτήσετε, σχετικά με το θέμα, την ομάδα σύνταξης του περιοδικού, στέλνοντας mail στη διεύθυνση που δίνεται στην επιλογή "Επικοινωνία".