>

Για να δείτε τα τεύχη, χρειάζεστε εγκατεστημένο τον Flash player

- Περιηγηθείτε στα τεύχη, πιέζοντας τα βελάκια (< >) που βρίσκονται κάτω δεξιά.
- Επιλέξτε το τεύχος που επιθυμείτε να ανοίξετε, πατώντας επάνω στο εξώφυλλο.
- Για να διακόψετε ή να ξεκινήσετε την αυτόματη περιήγηση, πιέστε το μεσαίο κουμπί.